edunetwork

Comments · 117 Views

kinh doanh online ?CHỈ CẦN BẠN KHÔNG DỪNG LẠI THÌ VIỆC BẠN TIẾN CHẬM CŨNG KHÔNG LÀ VẤN ĐỀ.
? Chỉ cần các bạn chịu khó, chăm chỉ và luôn luôn hướng tới những mục tiêu mà mình đã định sẵn thì cho dù mất bao nhiêu t

TÔI KHÔNG DÁM NGHỈ NGƠI VÌ TÔI CHƯA THÀNH CÔNG
Chúng ta chỉ được thảnh thơi khi chúng ta chết thôi, còn chưa có sự nghiệp chưa có thành công thì nghỉ ngơi rất là hão huyền. Phải thật cố gắng làm việc xuyên suốt 2 đến 3 năm trời để đạt được thành tựu gì đó, tới lúc đó nghỉ ngơi 1 chút còn có thể chấp nhận được.
 
 
 
 
 
Comments